Oorsprong

Het Yoseikan Aikido van vandaag is de stijl zoals die door Minoru Mochizuki in 1951 voor het eerst in Europa werd geïntroduceerd. Kenmerkend voor dit Aikido is dat het erg praktijkgericht is en dat zelfverdediging een prominente rol speelt, zonder dat dit ten koste gaat van de sierlijke, cirkelvormige bewegingen die typerend zijn voor het Aikido.

Minoru MochizukiIn de loop van de geschiedenis heeft het Aikido al veel namen gekend. Ueshiba gebruikte bijvoorbeeld Daito Ryu, Ueshiba Ryu, Aikibudo en regelmatig ook Aikijujutsu. Daarom gebruikte Mochizuki eerst de naam Yoseikan Aikijujutsu.

Jim Alcheik en Hiroo Mochizuki verspreidden vervolgens het Yoseikan Aikido of het Yoseikan Aikijujutsu in Europa. Hiroo Mochizuki heeft zijn eigen stijl ontwikkeld. Deze stijl, het Yoseikan Budo is erg veelzijdig en kenmerkt zich qua uiterlijk door een witte broek met blauwe streep en een blauwe kimono.

Hiroo MochizukiEr zijn duidelijke verschillen te zien tussen de stijlen van Minoru Mochizuki (Yoseikan Aikido, Yoseikan Jujutsu, Budo Yoseikan) en het Yoseikan Budo van Hiroo Mochizuki. Later heeft Alain Floquet, leerling van Jim Alcheik en Hiroo Mochizuki vandaar uit zijn eigen stijl ontwikkeld en deze Aikibudo genoemd. Het Budo Yoseikan wordt ook beoefend in de Verenigde Staten. Deze stroming werkt met een sterke Aikido basis en heeft naast de traditionele kata, zoals Mochizuki die vroeger doceerde ook veel Jujutsu en Sutemi technieken (offerworpen) in het programma.

 

Minoru Mochizuki heeft zijn hele leven aan de Budo en zijn Yoseikan Dojo geweid. Op dit moment is Hiroo Mochizuki als Soke, de directe lijn opvolger van de Yoseikan Dojo. De Hombu Dojo in Shizuoka, waar Minoru Mochizuki doceerde, is overgenomen door de huidige directeur Mitsuhiro Sato samen met Masaji Shinmura. De huidige groep senior leraren in Japan hebben zich nu verenigd onder de naam Seifukai en de oude Yoseikan Dojo is vernoemd naar de eerste Dojo van Minoru Mochizuki: Budo Gakunanjuku.  

 

In 1995 heeft Edgar Kruyning persoonlijk toestemming gekregen van Minoru Mochizuki om het Yoseikan Aikido en Yoseikan Jujutsu in Nederland te introduceren en te vertegenwoordigen. Dit wordt ook ondersteund door de directeur en senior leraren van de Budo Gakunanjuku Hombu Dojo.

Minoru Mochizuki en Edgar Kruyning

Minoru Mochizuki

Minoru Mochizuki Shihan werd geboren op 7 april 1907 in Shizuoka, Japan. Hij had een zeer ope n mind en was erg creatief en innovatief. Hij bestudeerde de overeenkomstige principes tussen de vele stijlen en startte een ontw ikkeling die we tegenwoordig nog steeds revolutionai r vindMinoru Mochizukien.

Minoru Mochizuki was een directe leerling van Jigoro Kano, de grondlegger van het Judo en zijn twee hoofdassistenten Kyuzo Mifune en Tokusanpo (Sambo Toku Sensei). In de jaren '20 van de twintig ste eeuw was Mochizuki uchi deshi (inwonend student) bij Morihei Ueshiba, de grondlegger va n het Aik ido. Ook trainde hij kort onder leiding van Gichin Funakoshi, de grondlegger van het Karate. Naast deze alom bekende Budodisciplines bestudeerde hij ook vele klassieke Jujutsu stijlen en andere krijgskunsten.

In 1931 stichtte Mochizuki zijn eigen Dojo in Shizuoka aan de voet van de reusachtige berg Fuji Yama. Hier doceerde hij diverse disciplines naar zijn eigen inzicht, waaronder Aikido, Jujutsu, Judo, Karate, Iaido en Kobudo. Hij noemde zijn Dojo 'Yoseikan', wat 'de plaats waar je kunt ontdekken wat goed voor je is' betekent.

Minoru Mochizuki was als hoofd uchi deshi bij Ueshiba verantwoordelijk voor de scholing van vele toekomstige docenten. Hij is zelfs gevraagd om de dagelijkse leiding van het Aikido over te nemen. Hij besloot echter om zijn eigen visie, die zeer veelomvattend was op technisch gebied, in zijn eigen Yoseikan Dojo in Shizuoka voort te zetten. Morihei Ueshiba heeft dit altijd gesteund en kwam regelmatig langs om te doceren en ideeën uit te wisselen. Minoru Mochizuki en Kenji Tomiki zijn de enige personen die door Morihei Ueshiba zelf hooggegradueerd zijn.

Yoseikan Dojo in Shizuoka

Yoseikan Dojo in Shizuoka

Doordat Minoru Mochizuki een expert was in meerdere disciplines en de realiteitswaarde hoog in het vaandel had staan, bleef hij met dat in het achterhoofd zijn stijl verder ontwikkelen. Hij liet de verschillende disciplines versmelten in een open systeem: het Budo Yoseikan. Deze naam stond voor het Budo wat gedoceerd werd in de Yoseikan Dojo, omdat Minoru Mochizuki zijn eigen weg ging en zich niet wilde binden aan overkoepelende bonden en organisaties. In het Budo Yoseikan komen veel elementen uit de dive rse stijlen terug.

In 1951 verbleef Minoru Mochizuki voor twee en een half jaar in Frankrijk en introduceerde als eerste Japanse leraar uit naam van Ueshiba het Aikido buiten Japan in Europa. Ueshiba gebruikte verschillende namen voor zijn Aikido, zoals Daito Ryu, Ueshiba Ryu, Aikibudo en zeer regelmatig Aikijujutsu. Vandaar dat Mochizuki eerst de naam Yoseikan Aikijujutsu gebruikte. In 1995 introduceerde Edgar Kruyning na vele reizen naar Japan de Yoseikan stijl van Minoru Mochizuki in Nederland.

Morihei Ueshiba en Minoru MochizukiMinoru Mochizuki, Hiroo Mochizuki en Edgar Kruyning

 

Minoru Mochizuki was zelf niet altijd even consequent over de naam die hij gebruikte voor datgene wat hij doceerde. Diverse namen gingen rond, onder andere Yoseikan Aik ido, Yoseikan Jujutsu, Yoseikan Aikijutsu en Yoseikan Shinto ryu. De laatste jaren toen Minoru Mochizuki nog doceerde werd er in de Yoseikan Dojo altijd gesproken over Yoseikan Aikido. Eind jaren ‘80 en begin ‘90 werd er nog gegradueerd in Aikido, Jujutsu en Karate.

Doordat Minoru Mochizuki veel in Europa kwam en later ook leraren naar Japan kwamen om bij hem te trainen heeft hij veel mensen beïnvloed. Hierdoor zijn leraren op basis van Minoru Mochizuki zijn leergang hun eigen weg in geslagen. Het Tai-Jutsu, Nihon-Jujutsu en het Aikibudo zijn hier enkele voorbeelden van.

De laatste jaren van zijn leven woonde Minoru Mochizuki bij zijn oudste zoon Hiroo in Frankrijk, die hem samen met zijn gezin uitzonderlijk goed verzorgde. Op 30 mei 2003 is Minoru Mochizuki Shihan overleden. Hij is 96 jaar oud geworden en houder van de volgende graden: Minoru Mochizuki

 • Menkyo kaiden Daito Ryu Aikijujutsu
 • 10e dan Aikido "Meijin"
 • 9e dan Nihon Jujutsu "Hanshi"
 • 8e dan Judo "Hanshi" IMAF en Kodokan
 • 8e dan Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu
 • 8e dan Iaido "Kyoshi"
 • 5e dan Jodo
 • 5e dan Kendo
 • 5e dan Karate

Minoru Mochizuki Shihan wordt gezien als één van de grootste Budo/Martial Arts grootmeesters van de 20e eeuw.

Edgar Kruyning

In 1987 kwam hoofddocent Edgar Kruyning voor het eerst in contact met Minoru Mochizuki, de grondlegger van het Budo Yoseikan en daarmee het Yoseikan Aikido en het Yoseikan Jutusu. Edgar was erg onder de indruk van de reputatie van deze grootmeester en van wat hij allemaal nog konEdgar Kruyning and Minoru Mochizuki op gevorderde leeftijd. Hij besloot daarom om de deze meester op te zoeken in het land van de rijzende zon en zich volledig te wijden aan het bestuderen van Budo.

Eerst ging hij naar Thailand om Muay Thay boxing te trainen. Daarna ging hij voor langere tijd naar Japan om in de Hombu Dojo van Minoru Mochizuki als uchi deshi (inwonend student) full-time Budo te trainen. Op dat moment was Edgar al een zeer all-round budoka en in het bezit van een 2e dan karate (KBN), 2e dan Judo (JBN), 2e dan Aikido (JBN) en 2e dan  Jiu Jitsu (JBN).

In Japan merkte Edgar dat de splitsingen tussen de diverse stijlen juist in het Budo Yoseikan samenkwamen, zonder de afzonderlijke specialisaties teniet te doen. Deze visie sprak hem enorm aan. Daarom kwam hij ook ieder jaar terug naar de Hombu Dojo om zich daar verder te verdiepen in het Yoseikan Aikido en Yoseikan Jujutsu onder leiding van Minoru Mochizuki.

Edgar Kruyning

In 1995 heeft Edgar tijdens zijn jaarlijkse reis naar Japan van Minoru Mochizuki persoonlijk toestemming gekregen om het Yoseikan Aikido en het Yoseikan Jujutsu officieel te vertegenwoordigen in Nederland.

Sindsdien zet hij alles in het werk om de 'Yoseikan spirit' en visie van permanente ontwikkeling voort te zetten. Hij doet dit als professioneel Budo leraar aan zijn Budo Academy Physical (Aikido, Jujutsu, Judo, Karate, Katori Shinto Ryu, MMA, Grappling, Kickboksen, Capoeira) in Ede. Naast het lesgeven, begeleiden en opleiden van leerlingen en leraren is hij werkzaam voor diverse bonden, auteur van meerdere boeken en eigenaar van het KBA training en coachingcentrum. Ook is hij Algemeen Technisch Directeur Sportief bij SOGO BUDO de organisatie waar het Yoseikan Jujutsu is vertegenwoordigd en Technisch Directeur van de Sectie Yoseikan Aikido bij de bond Aikido Nederland.

 

Personalia Edgar Kruyning

Houder van de volgende gradenEdgar Kruyning

 • Jujutsu              - 7e dan
 • Judo                  - 7e dan
 • Aikido                - 6e dan
 • Yoseikan Budo    - 5e dan
 • Iaido                 - 5e dan
 • Aikibudo            - 5e dan
 • Kobudo)             - 5e dan
 • Karate               - 3e dan

Lerarendiploma's

 • Judo leraar B
 • Aikido leraar B
 • Kyoshi leraar Yoseikan
 • Yoseikan leraar
 • Jujutsu leraar
 • Leraar Martial Arts
 • Leraar Kickboksen
 • Fitness leraar A
 • Mokuru chuden Katori Shinto Ryu

Publicaties - Boeken

 • Yoseikan - Hoe kom ik tot controle
 • Dynamic Budo I - De Yoseikan Spirit
 • Dynamic Budo II - Een praktische benadering
 • Busen Judo Kata met Chris de Korte
 • The Art of Jujutsu (ENG)
 • The Art of MMA met Martijn de Jong (NED/ENG)
 • All-round Budo - The Yoseikan Method (NED/ENG + DVD)
 • Practical Self Defense (P.S.D)
 • Balans vinden in jezelf
 • De Kracht van Harmonie

Publicaties - Video's

 • Kime no Kata met Chris de Korte
 • Katame no Kata met Piet de Jong o.l.v. Chris de Korte
 • Judo serie 6e t/m 1e kyu met Chris de Korte en Theo Meyer

Publicaties - DVD's

 • Yoseikan Budo
 • Aikibudo voor leraren deel 1 en 2

Functies

 • Directeur KBA-Training & Coaching
 • Directeur Sport- en Preventiecentrum Physical
 • Hoofdleraar Budo Academy Physical
 • Algemeen Technisch Directeur SOGO BUDO
 • Technisch Directeur Yoseikan Aikido
 • Officiële vertegenwoordiger Nederland, Yoseikan World Federation
 • Examinator Judo, Aikido, Jujutsu, Kobudo en Yoseikan
 • Internationaal Coach voor diverse wedstrijdsporters
 • Personal Coach en docent workshops bij KBA trainingen
 • Docent Oosterse Krijgskunsten (Judo, zelfverdediging), Sport en Bewegen ROC A12
 • Docent speciale lerarenopleiding Judo voor topsporters, JBN