Sectie heeft 100 leden!

De sectie Yoseikan Aikido telt nu 100 leden!! Het honderdste lid is Caspar Gesthuizen uit Breda. Dankjewel voor je aanmelding!

Nieuwe jaar goed geopend!

Op zondag 6 januari werd het nieuwe Aikido seizoen geopend met een training en een nieuwjaarsreceptie. Er waren in totaal 30 mensen aanwezig, dus het was een goed bezochte training!


Op de receptie heeft de voorzitter, Wim Schaap uiteen gezet waar we als sectie voor staan, namelijk kwalitatief goed Aikido. In het komende jaar willen we deze kwaliteit waarborgen door middel van veel trainingsstages en het (verder) opleiden van de leraren.

De sectie zoekt nog steeds een lid voor de kascommissie die de financiele stukken van de penningmeester controleert. Lijkt dit je wat? Meldt je dan aan via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

De doelstelling van afgelopen jaar: het halen van 100 leden in de sectie is bijna gehaald. Ten tijde van de receptie telde de sectie Yoseikan Aikido 99 leden!


Het buffet zag er super uit, met veel en lekkere hapjes die iedereen had meegebracht. Iedereen ontzettend bedankt! Met zo'n opening gaan we een goed jaar tegemoet!

Foto's van de maandelijkse stages zijn te vinden op onze Facebookpagina (inloggen is niet nodig).

Inschrijving landelijke examens

Binnen de Sectie Yoseikan Aikido worden de examen vanaf 1e kyu en hoger twee maal per jaar landelijk afgenomen. Dit maal is dat op zondag 16 december van 10:00-12:00 in de Hombu Dojo in Ede. Familie, vrienden en geïnteresseerden zijn van harte welkom om te komen kijken.

De sectie adviseert mogelijke examenkandidaten en hun leraren om deel te nemen aan de maandelijkse stages die iedere eerste zondag van de maand (10:00-12:00) gehouden worden en te overleggen met de Technische Commissie. Vervolgens kan de kandidaat zich inschrijven voor het examen middels het exameninschrijfformulier.

De kosten voor het examen bedragen
€ 20,- voor een 1e Kyu
€ 50,- voor 1e of 2e Dan
€ 65,- voor 3e Dan of hoger
€ 25,- voor een herexamen

Allen succes gewenst met de voorbereiding!

BBQ en promoties

Op zondag 9 september werd het Aikido seizoen geopend door middel van een training en een BBQ. De opkomst was fantastisch!! En het was dan ook de best bezochte maandelijkse stage ooit!

De training werd gegeven door Edgar Kruyning en Roel van Beusekom, die samen in twee zalen les gaven. Het was een erg leuke en dynamische training. Tijdens de stage werd bij een aantal mensen een 2e dan examen afgenomen. Normaal gesproken apart tijdens de half jaarlijkse examens, maar in dit geval betrof het Sander Post, Michaël Veerman, Robert de Bruijn en Esther van Diggelen. Omdat deze allen les geven op een eigen locatie, verzorgden zij ieder een les blok van 10 minuten. Aan het eind van de stage gaven zij ook nog een demonstratie van de eigen vaardigheid en werden dus zowel op de eigen vaardigheid als op het lesgeven beoordeeld.

Het Yoseikan Aikido is nu al een jaar of drie onderdeel van Aikido Nederland. Wilko Vriesman, oprichter en huidige secretaris van Aikido Nederland was ook bij de demonstraties en de BBQ aanwezig. Het is erg bijzonder dat er zoveel leraren vertrouwen hebben getoond in een nieuwe bond en een andere manier van Aikido. Dit vertrouwen wordt heel erg gewaardeerd. Deze opstart- en overgangsperiode wordt afgesloten met een aantal speciale promoties. De volgende mensen zijn gegradueerd:

5e dan: Roel van Beusekom

2e dan: Ralf Schouten, Sander Post, Michaël Veerman, Robert de Bruijn, Rudolf Renfurm, Esther van Diggelen

1e dan: Albert Stevense

Allemaal van harte gefeliciteerd!!


Nu was het tijd voor de BBQ. Het eten was prima verzorgd en we hadden ons geen beter weer kunnen wensen. Het was een geslaagde opening van het seizoen. Volgend jaar weer!