12 apr: Stage + Embukai

Op zondag 12 april organiseert de Sectie Yoseikan Aikido de maandelijkse trainingsstage van 10:00-12:00. Dit is een week later dan normaal in verband met Pasen. De training wordt gegeven door Edgar Kruyning (6e dan) en Roel van Beusekom (5e dan). Voor leden van de Sectie is de stage € 15,- en voor niet-leden € 20,- Iedereen is van harte welkom!

Na het grote succes van vorig jaar wordt dit jaar voor de tweede keer de Yoseikan Aikido Embukai (demodag) georganiseerd. Op 12 april is er eerst training van 10:00-11:30 en aansluitend van 11:30-12:30 is de Embukai.

Doel van deze embukai is om alle scholen die aangesloten zijn bij Yoseikan Aikido Nederland te laten demonstreren voor een commissie. Dit jaar staan verdedigingen op mes- en zwaardaanvallen centraal.

Uitvoering:
Iedere school/vereniging krijgt 3 minuten de tijd om invulling te geven aan dit thema. Muziek tijdens de uitvoering is aan te bevelen. Het is van groot belang dat iedereen zich houdt aan de voorgeschreven tijd.

Er zijn 2 leeftijdscategorien: een groep tot 16 jaar en een groep van 16 jaar en ouder. Om het overzichtelijk te houden kan er per school/vereniging/dojo maar een groep van 16 jaar en ouder meedoen en een groep tot 16 jaar. Een combinatie van jong en oud mag natuurlijk ook.

Criteria ; er zal officieel gedemonstreerd worden voor een jury die bestaat uit 5 mensen, die minimaal in het bezit zijn van eerste kyu, plus Edgar en Roel. Waar letten deze juryleden op :

De inhoud ; m.a.w. is de inhoud in overeenstemming met het” realiteits” principe van de Yoseikan.

Presentatie; als geheel , hoe is de presentatie opgebouwd en hoe verhouden de afzonderlijke delen zich t.o.v. elkaar.

Aiki principe ; is er sprake van circulair bewegen , wordt er bewogen vanuit een fysiek en mentaal geheel, wordt er geharmoniseerd en hoe wordt er tijdens de demo gebruikt gemaakt van de verschillende momenten van de aanval go no sen, tai no sen etc.

Originaliteit ; bevat de demonstratie leuke en bijzondere elementen.

Omdat het Aikido over het algemeen geen competitie kent, is het zaak dat deze embukai een sfeer krijgt van een gedragen gezamenlijkheid. We streven met zijn allen naar een heel hoog niveau maar waarderen iedereen die meedoet en laat zien wat hij/zij kan. Er zullen grote verschillen waarneembaar zijn en dat kan niet anders, maar dat is voor ons en onze stijl alleen maar een mooie aanleiding om of de verschillen te honoreren en te komen tot een goede waardering van die verschillen maar ook daar waar het bewegen niet klopt volgens de principes aanleiding is om over door te praten. De jury zegt uiteindelijk wel welke demo zij het beste vond.

Heel veel plezier met de voorbereiding en met de demonstratie ,

Aikidogroeten
Roel en Edgar.

Hombu Dojo Yoseikan Aikido
Budo Academy Physical
Vening Meineszstraat 7
6717 AJ Ede

Arjen Mol geslaagd voor 1e dan!

Op zondag 2 november 2014 werden na de maandelijkse Aikido stage de landelijke examens gehouden. Dit maal waren er twee kandidaten, waarvan één van Budo Academy Physical, namelijk Arjen Mol. In een uitgebreid examen heeft Arjen laten zien dat hij het curriculum en de vaste series goed beheerst. Daarnaast had Arjen een eigen werkstuk voorbereid waarin hij veel verschillende technieken, ook met diverse wapens heeft gedemonstreerd. In het randori onderdeel (vrij gevecht) heeft hij ook nog kunnen laten zien dat hij bij vermoeidheid en onder hoge druk nog steeds terug kan vallen op een goede basis Yoseikan Aikido. Het was een goed examen en Arjen is dan ook geslaagd voor zijn eerste dan, de zwarte band Aikido! Van harte gefeliciteerd met het behalen van deze mijlpaal!!

Mooie examens!

Op zondag 1 juni 2014 werden aansluitend aan de maandelijkse stage de landelijke examens gehouden. Dit maal waren er vier kandidaten: één voor 1e kyu (Henry Keijzer) en drie voor 1e dan (Kees den Uijl, Jordy Broekman en Jurjen ter Maat).

De examens waren erg uitgebreid en de kandidaten hebben bijna het voltallige vaste programma kunnen demonstreren. Ook hadden alle vier de kandidaten een eigen werkstuk voorbereid en deze zagen er goed en verzorgd uit. Het waren vier hele mooie examens die erg goed recht doen aan het Yoseikan Aikido. Echt iets om trots op te zijn!

Alle kandidaten zijn dan ook geslaagd!! Allemaal van harte gefeliciteerd!!

Embukai enorm succes!!

Op zondag 5 april organiseerde de Sectie Yoseikan Aikido de 1e Yoseikan Aikido Embukai. Alle verschillende dojo's uit het hele land waren uitgenodigd om een presentatie te houden aan de hand van het thema 'Te hodoki (handbevrijdingen) en haar toepassingen'. De demonstraties waren erg divers en inspirerend om te zien. Het was duidelijk dat alle dojo's erg hun best hadden gedaan om prachtige demo's in elkaar te zetten.

De opkomst was enorm en de sfeer erg prettig. Het was erg bijzonder om met zoveel mensen tegelijk bezig te zijn  met het Yoseikan Aikido. Uiteindelijk werd de Embukai wisseltrofee (Te hodoki cup) gewonnen door Budocentrum Junansei uit Voorschoten.

De Embukai was een grandioos evenement dat nu jaarlijks terug zal keren!!

Eerste Yoseikan Embukai in april

DE YOSEIKAN AIKIDO  EMBUKAI 2014

Aansluitend aan de stage van april wordt voor de eerste keer de Yoseikan Aikido Embukai (demodag) georganiseerd. Op 6 april is er eerst training van 10:00-11:30 en aansluitend van 11:30-12:30 is de Embukai.


Doel van deze embukai is om alle scholen die aangesloten zijn bij Yoseikan Aikido Nederland te laten demonstreren voor een commissie . Dit jaar staat centraal Tehodoki en haar toepassingen.


Uitvoering:
Iedere school/vereniging krijgt 3 minuten de tijd om aan de hand van voorgeschreven aanvallen, bevrijdingen te laten zien en verdere vervolgen , die zelf ingekleurd zijn. Muziek tijdens de uitvoering is aan te bevelen.  Het is van groot belang dat iedereen zich houdt aan de voorgeschreven tijd.

De aanvallen :
Mae : Junte dori, dosuko te dori , gyuaku te dori, ryote dori, muna dori, ryo sode dori.
Ushiro : eri dori, ryo sode dori,  shitatedori  , uwate dori,  ryote dori , katate eri jime .

Er zijn 2 leeftijdscategorien ;  een groep tot 16 jaar en een groep van 16 jaar en ouder.  Om het overzichtelijk te houden kan er per school/vereniging/dojo maar een groep van 16 jaar en ouder meedoen en een groep tot 16 jaar. Een combinatie van jong en oud mag natuurlijk ook.

Criteria ; er zal officieel gedemonstreerd worden voor een jury die bestaat uit 5 mensen, die minimaal in het bezit zijn van eerste kyu, plus edgar en roel die erelid zijn.  Waar letten deze juryleden op :

De inhoud ; m.a.w. is de inhoud in overeenstemming met het” realiteits” principe van de Yoseikan.

Presentatie;  als geheel , hoe is de presentatie opgebouwd en hoe verhouden de afzonderlijke delen zich t.o.v. elkaar.

Aiki principe ; is er sprake van circulair bewegen , wordt er bewogen vanuit een fysiek en mentaal geheel, wordt er geharmoniseerd en hoe wordt er tijdens de demo gebruikt gemaakt van de verschillende momenten van de aanval go no sen, tai no sen etc.

Originaliteit ; bevat de demonstratie leuke en bijzondere elementen.

Omdat competitie verboden is in het aikido, is het zaak dat deze embukai een sfeer krijgt van een gedragen gezamenlijkheid , we streven met zijn allen naar een heel hoog nivo maar waarderen iedereen die meedoet en laat zien wat hij/zij kan. Er zullen grote verschillen waarneembaar zijn en dat kan niet anders, maar dat is voor ons en onze stijl alleen maar een mooie aanleiding om of de verschillen te honoreren en te komen tot een goede waardering van die verschillen maar ook daar waar het bewegen niet klopt volgens de principes aanleiding is om over door te praten. De jury zegt uiteindelijk wel welke demo zij het beste vond.
Heel veel plezier met de voorbereiding en met de demonstratie ,

aikidogroeten
roel en edgar.