12 apr: Stage + Embukai

Op zondag 12 april organiseert de Sectie Yoseikan Aikido de maandelijkse trainingsstage van 10:00-12:00. Dit is een week later dan normaal in verband met Pasen. De training wordt gegeven door Edgar Kruyning (6e dan) en Roel van Beusekom (5e dan). Voor leden van de Sectie is de stage € 15,- en voor niet-leden € 20,- Iedereen is van harte welkom!

Na het grote succes van vorig jaar wordt dit jaar voor de tweede keer de Yoseikan Aikido Embukai (demodag) georganiseerd. Op 12 april is er eerst training van 10:00-11:30 en aansluitend van 11:30-12:30 is de Embukai.

Doel van deze embukai is om alle scholen die aangesloten zijn bij Yoseikan Aikido Nederland te laten demonstreren voor een commissie. Dit jaar staan verdedigingen op mes- en zwaardaanvallen centraal.

Uitvoering:
Iedere school/vereniging krijgt 3 minuten de tijd om invulling te geven aan dit thema. Muziek tijdens de uitvoering is aan te bevelen. Het is van groot belang dat iedereen zich houdt aan de voorgeschreven tijd.

Er zijn 2 leeftijdscategorien: een groep tot 16 jaar en een groep van 16 jaar en ouder. Om het overzichtelijk te houden kan er per school/vereniging/dojo maar een groep van 16 jaar en ouder meedoen en een groep tot 16 jaar. Een combinatie van jong en oud mag natuurlijk ook.

Criteria ; er zal officieel gedemonstreerd worden voor een jury die bestaat uit 5 mensen, die minimaal in het bezit zijn van eerste kyu, plus Edgar en Roel. Waar letten deze juryleden op :

De inhoud ; m.a.w. is de inhoud in overeenstemming met het” realiteits” principe van de Yoseikan.

Presentatie; als geheel , hoe is de presentatie opgebouwd en hoe verhouden de afzonderlijke delen zich t.o.v. elkaar.

Aiki principe ; is er sprake van circulair bewegen , wordt er bewogen vanuit een fysiek en mentaal geheel, wordt er geharmoniseerd en hoe wordt er tijdens de demo gebruikt gemaakt van de verschillende momenten van de aanval go no sen, tai no sen etc.

Originaliteit ; bevat de demonstratie leuke en bijzondere elementen.

Omdat het Aikido over het algemeen geen competitie kent, is het zaak dat deze embukai een sfeer krijgt van een gedragen gezamenlijkheid. We streven met zijn allen naar een heel hoog niveau maar waarderen iedereen die meedoet en laat zien wat hij/zij kan. Er zullen grote verschillen waarneembaar zijn en dat kan niet anders, maar dat is voor ons en onze stijl alleen maar een mooie aanleiding om of de verschillen te honoreren en te komen tot een goede waardering van die verschillen maar ook daar waar het bewegen niet klopt volgens de principes aanleiding is om over door te praten. De jury zegt uiteindelijk wel welke demo zij het beste vond.

Heel veel plezier met de voorbereiding en met de demonstratie ,

Aikidogroeten
Roel en Edgar.

Hombu Dojo Yoseikan Aikido
Budo Academy Physical
Vening Meineszstraat 7
6717 AJ Ede