Eerste Yoseikan Embukai in april

DE YOSEIKAN AIKIDO  EMBUKAI 2014

Aansluitend aan de stage van april wordt voor de eerste keer de Yoseikan Aikido Embukai (demodag) georganiseerd. Op 6 april is er eerst training van 10:00-11:30 en aansluitend van 11:30-12:30 is de Embukai.


Doel van deze embukai is om alle scholen die aangesloten zijn bij Yoseikan Aikido Nederland te laten demonstreren voor een commissie . Dit jaar staat centraal Tehodoki en haar toepassingen.


Uitvoering:
Iedere school/vereniging krijgt 3 minuten de tijd om aan de hand van voorgeschreven aanvallen, bevrijdingen te laten zien en verdere vervolgen , die zelf ingekleurd zijn. Muziek tijdens de uitvoering is aan te bevelen.  Het is van groot belang dat iedereen zich houdt aan de voorgeschreven tijd.

De aanvallen :
Mae : Junte dori, dosuko te dori , gyuaku te dori, ryote dori, muna dori, ryo sode dori.
Ushiro : eri dori, ryo sode dori,  shitatedori  , uwate dori,  ryote dori , katate eri jime .

Er zijn 2 leeftijdscategorien ;  een groep tot 16 jaar en een groep van 16 jaar en ouder.  Om het overzichtelijk te houden kan er per school/vereniging/dojo maar een groep van 16 jaar en ouder meedoen en een groep tot 16 jaar. Een combinatie van jong en oud mag natuurlijk ook.

Criteria ; er zal officieel gedemonstreerd worden voor een jury die bestaat uit 5 mensen, die minimaal in het bezit zijn van eerste kyu, plus edgar en roel die erelid zijn.  Waar letten deze juryleden op :

De inhoud ; m.a.w. is de inhoud in overeenstemming met het” realiteits” principe van de Yoseikan.

Presentatie;  als geheel , hoe is de presentatie opgebouwd en hoe verhouden de afzonderlijke delen zich t.o.v. elkaar.

Aiki principe ; is er sprake van circulair bewegen , wordt er bewogen vanuit een fysiek en mentaal geheel, wordt er geharmoniseerd en hoe wordt er tijdens de demo gebruikt gemaakt van de verschillende momenten van de aanval go no sen, tai no sen etc.

Originaliteit ; bevat de demonstratie leuke en bijzondere elementen.

Omdat competitie verboden is in het aikido, is het zaak dat deze embukai een sfeer krijgt van een gedragen gezamenlijkheid , we streven met zijn allen naar een heel hoog nivo maar waarderen iedereen die meedoet en laat zien wat hij/zij kan. Er zullen grote verschillen waarneembaar zijn en dat kan niet anders, maar dat is voor ons en onze stijl alleen maar een mooie aanleiding om of de verschillen te honoreren en te komen tot een goede waardering van die verschillen maar ook daar waar het bewegen niet klopt volgens de principes aanleiding is om over door te praten. De jury zegt uiteindelijk wel welke demo zij het beste vond.
Heel veel plezier met de voorbereiding en met de demonstratie ,

aikidogroeten
roel en edgar.